Khu vực giao hàng: Vincom Park Quận 1 TP. HCM
Tiếng Việt

Hóa đơn điện tử

Hóa đơn điện tử của Quý khách được gửi qua email theo đơn đặt hàng.

Quý khách có thể tra cứu lại hóa đơn điện tử tại https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon với mã số bí mật cung cấp. 

Đối với hóa đơn điện tử theo qui định người mua không nhất thiết phải ký số điện tử trên hóa đơn điện tử (bao gồm đơn vị kế toán hoặc khách hàng cá nhân).

+ Chọn nút "XEM" để xem bản thể hiện hóa đơn điện tử, khách hàng có thể in bản thể hiện hóa đơn điện tử này để dùng hạch toán hoặc xuất trình khi cơ quan nhà nước kiểm tra.

+ Chọn nút "TẢI PDF" khi khách hàng có nhu cầu chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy để lưu trữ. Khách hàng cần ghi tên người chuyển đổi và ngày chuyển đổi để làm cơ sở xác nhận hóa đơn điện tử chỉ được chuyển đổi một lần sang hóa đơn giấy.

+ Chọn nút "TẢI XML" để tải tập tin xml của hóa đơn điện tử lưu trữ về máy tính để xuất trình khi cơ quan nhà nước yêu cầu. Lưu ý: tập tin xml này bản thân là một tập tin định dạng của hóa đơn điện tử trên hệ thống https://sinvoice.viettel.vn/tracuuhoadon nên không thể xem như tập tin xml thông thường, muốn xem nội dung của tập tin xml tải về này khi có nhu cầu khách hàng vào trang tra cứu hóa đơn điện tử của CÔNG TY CỔ PHẦN NIKKO RETAIL vào chọn tập tin xml sau đó chọn xem sẽ thấy nội dung của hóa đơn điện tử tương ứng. (Theo qui định của nghị định 119/2018/NĐ-CP về hóa đơn điện tử tập tin xml hóa đơn điện tử là cơ sở pháp lý để xác định nội dung của hóa đơn điện tử).